• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

Uzman Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı

Uzman Gayrimenkul Avukatı kavramıyla özellikle gayrimenkul hukuku ve gayrimenkul davaları alanında uzman avukatlar kastedilmektedir. Çünkü hukukun bir alanında uzmanlaşmak için o konu üzerinde uzunca bir süre çalışmak gerekir. Böylece bir avukat kendisini hem teoride hem de pratikte geliştirmiş ve o konuda uzmanlaşmış olur. Bir konuda bilgi birikimine sahip olmak için sabırla çalışmak gerekir. Ayrıca kazanılan tecrübenin sürekli yenilenmesi ve en son teknolojinin takip edilmesi de gerekir. Son olarak Yargıtay ve diğer yüksek mahkemelerin son kararlarının takip edilmesi ve mesleki eğitimlere katılınması ile hızla ilerleyen dünyamıza ayak uydurulması mümkün olacaktır.

Akkaş Hukuk Bürosu gayrimenkul avukatı kadrosu müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır. Gayrimenkul Avukatı ekibimiz gayrimenkul hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Uzman gayrimenkul avukatı İstanbul

Gayrimenkul Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
 • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
 • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda "2-B" olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.

Gayrimenkul Avukatı Ekibimize Ulaşın

Ataşehir, İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve gayrimenkul avukatı kadromuza info@akkashukuk.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız