Faaliyetlerimiz

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

1992 yılında İstanbul Barosu‘na kayıt olan arabulucu avukat Selçuk Akkaş, başta yatırımla Türk vatandaşlığı olmak üzere yabancılar hukuku, şirket kuruluşu, yabancı sermaye danışmanlığı , ticaret hukuku, şirketler hukuku olmak üzere avukatlıkta 32. yılını tamamlamış olmanın haklı gururu ile müvekkillerimize avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Avukat Selçuk bey ayrıca miras hukuku, gayrimenkul hukuku, boşanma davaları, marka ve patent tescili, fikri mülkiyet hukukunda tecavüz ve tazminat davaları ile iş hukuku avukatı olarak davalar almakta ve bu konulardaki uyuşmazlıkların çözümünde bilfiil çalışmaktadır.

Avukat Arabulucu Selçuk Akkaş

Konu Başlıkları

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

Hukuk büromuzun kurucu ortağı Avukat Selçuk Akkaş, Konya Ereğli’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra hukuk öğrenimi için İstanbul’a gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ndeki lisans öğreniminin ardından 1992 yılında Avukatlık stajını tamamlayarak meslek hayatına başlamıştır.

Askerlik görevini Askeri Hakim olarak tamamladıktan sonra 1994 yılında Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.‘nde avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Burada dört yıl çalıştıktan sonra yüksek lisans yapmak amacıyla 1998 yılında Eczacıbaşı’ndan istifa edip, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir.

Kendisi 1998 – 2006 yılları arasında Houston, Texas’da hukuk ingilizcesi kurslarına devam etmiş, akabinde Lone Star College’da Amerikan ve Uluslararası Hukuk konularında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış ve 2006 yılında Türkiye’ye dönerek Akkaş Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Houston’da yüksek lisans çalışmalarını yürütürken uluslararası faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinde, University of Houston’da ve Karadağ Hukuk Bürosu’nda staj ve çalışmalar yapmış ve uluslararası hukuk konusunda ilk elden tecrübe sahibi olmuştur.

Marka ve Patent Vekili

Avukat Selçuk Bey, 1996 yılında Türk Patent Enstitüsü bünyesinde yapılan sınavı geçmiş ve 30 sicil numarası ile ülkemizde görev yapan ilk marka vekilleri arasında yer almıştır. PEM Patent ve Marka Vekilleri Derneği tarafından Av. Selçuk Bey’e, 22 Ekim 2016 günü meslekte 20 yıl üzeri süre hizmet vermiş olduğundan dolayı onur ödülü verilmiştir.

Av. Selçuk Bey, patent vekili olmak için 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü bünyesinde yapılan sınavı geçmiş ve 1324 sicil numarası ile TPE Patent Vekilleri siciline kaydolmuştur. Av. Selçuk Bey, Marka ve Patent Vekili olarak Türk Patent Enstitüsü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Marka ve Patent Bilirkişisi

Avukat Selçuk Bey, 2013 yılından beri İstanbul Adliyesi bünyesinde Marka ve Patent Bilirkişisi olarak çeşitli mahkemelerde ve İcra Dairelerinde bilirkişilik görevi yapmış, dosyalar incelemiş, keşfe gitmiş ve bilirkişi raporları yazmıştır.

Arabulucu

Arabulucu Selçuk Akkaş, 2014 yılında yapılan sınavları geçmiş, T.C. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na 1224 sicil numarası ile Arabulucu olarak kaydolmuş ve özellikle marka ve patent ihlali, kötü niyetli tescil ve tazminat konularında ve diğer özel hukuk uyuşmazlıklarında tarafları arabuluculuğa yönlendirmiştir.

İlk Marka Avukatlarından

Avukat Selçuk Bey ülkemizde çalışma yapan ilk marka avukatları arasında yer alır, kendisi bugüne kadar yüzlerce marka tescili işlemi yapmış, yapılan itirazlara karşı hukuki işlemleri tamamlamış ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde diğer idari işlemleri takip etmiştir. Ayrıca Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde marka iptali, haksız rekabet ve marka tecavüzü konularında büro müvekkillerinin haklarını korumuştur

Av. Selçuk beyin aşağıdaki konularda da müvekkillerimize danışmanlık yapmaktadır.

Ticaret Hukuku

Avukat Selçuk Bey tüm ticari işletmelere şirketler hukuku konusunda hizmet vermektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir. Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma

Avukat Selçuk Bey boşanma ve aile hukuku ilgili her türlü hukuki hazırlık ve çalışmaları yapmaktadır. Kendisi, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi ve özellikle yabancı müvekkillerin Türkiye’deki boşanma davalarında temsil edilmesinde etkin rol oynamaktadır. 

Miras Hukuku

Avukat Selçuk Bey miras ve aile hukuku ilgili her türlü hukuki hazırlık ve çalışmaları yapmaktadır. Kendisi, veraset davası açılması ve takibi, her türlü miras ve mirasta tenkis davası açılması ve takibi, vasiyetname hazırlanması ve iptali, veraset ve intikal ile ilgili her türlü işlemlerin yerine getirilmesi, mirasın reddedilmesi davası açılması ve takip edilmesi hizmetlerini sağlamakta ve gerekli koordinasyonu yapmaktadır.

İş Hukuku

Avukat Selçuk Bey iş hukuku hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, sona erdirilmesi, sendikalar ile ilgili sorunların çözümü, toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelere katılınması gibi konularında her türlü işlemlerin yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli koordinasyonu yapmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Avukat Selçuk Bey her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularında her türlü işlemlerin yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli koordinasyonu yapmaktadır.

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi
  Hukuk Fakültesi, İstanbul- 1986
 • Lone Star College
  Houston, TX, ABD – 2005
  Dekan Listesi, Onur Listesi
 • Houston Community College
  Houston, TX, ABD ESOL – 2000
  Dekan Listesi, Onur Listesi

Baro Üyeliği

 • İstanbul Barosu, 1992

Üyelikler

 • International Bar Association, 2005
 • American Bar International Law Associates, 2005
 • Turkish Patent ve Marka Kurumu, 1996
 • Corporate Tax Alliance, 2013

Müvekkil Yorumu

“İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey’le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım.”

Ceren Atasoy
MÜVEKKİL

error: Content is protected !!