• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Sigorta Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu trafik kazasında sigorta şirketinin sorumluluğu ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız trafik kazasında sigorta şirketinin sorumluluğu konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Sigorta Şirketleri Trafik kazası sonucunda açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu tarafa ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki kaza neticesinde meydana gelen maddi zararları sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen karşılamak zorundadır. Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen rakamla sınırlı olup, sigorta şirketi poliçede belirtilen rakamla sorumlu olacaktır. Sigorta Şirketlerinin sorumluluğu sadece maddi zararlar kapsamında olup manevi zararlardan herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Ancak poliçede, sigorta şirketine manevi tazminattan sorumluluğu için ekstra bir prim ödenmiş ve manevi tazminat da poliçe kapsamına alınmış ise, sigorta şirketinin manevi tazminat konusunda da sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Trafik kazalarından doğan zararlar nedeniyle sorumluluk hükümleri, kural olarak Karayolları Trafik Kanunu’nda ve sorumluluk niteliği itibariyle kusursuz sorumluluk teşkil etmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesinde belirtilen maddi tazminatın biçimi ve kapsamı manevi tazminata ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Trafik kazalarından doğan maddi zararları inceleyecek olduğumuzda vücut bütünlüğünün bozulması, ölüm hali ve eşyaya gelen zararlara göre farklı tazminat kalemleri gündeme gelecektir.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik Kazası Sonucunda ölüm halinde, vefat edenin yakınları tarafından talep edilebilecek maddi zarar kalemleri aşağıdaki şekildedir.

  • Cenaze ve defin giderleri,
  • Vefat edenin, vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
  • Destekten yoksun kalma tazminatı,
  • Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,

İstanbul'da sigorta avukatı ekibimiz sigorta hukuku ve sigorta davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir. Sigorta hukukunun içinde yer alan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bunlarla birlikte bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Trafik Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve trafik kazasında sigorta şirketinin sorumluluğu konusunda avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız