• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Sigorta Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerdir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler; ölenin eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri olabileceği gibi ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalanlar olabilecektir.

Hastane Ve Tedavi Giderleri

Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden kişinin, vefatından önce tedavi görmüş veya ölenin yakınları tarafından tedaviye ilişkin başkaca masraflar yapılmışsa, yapılmış olan bu masraflar da maddi tazminat kapsamında, davalı taraftan istenebilir.

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Cenaze Ve Defin Giderleri

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin cenaze ve defin giderleri davalıdan talep edilebilecektir. Defin giderlerine cenazenin taşınması için gerekli masraflar, kefen masrafı, yemek giderleri vb. giderler girmektedir.

Vücut Bütünlüğünün Bozulması (Yaralamalı Trafik Kazaları) Sonucunda Maddi Zarar Tedavi Giderleri

Trafik kazası sonucunda bir kişinin yaralanması durumunda meydana gelen zararlar; tedavi giderleri ile çalışma gücünün sürekli ya da geçici kaybı sebebiyle uğranılan zararlardır. Bu zararlar içerisinde sayılabilecek olan tedavi giderleri(muayene, tahlil, tedavi, ulaşım vb. taşıma giderleri, ameliyat, hastane, ilaç, protez, tekerlekli sandalye, bakım, fizik tedavi vb.) tüm giderler tedavi giderleri içerisinde yer almaktadır.

İstanbul'da sigorta avukatı ekibimiz sigorta hukuku ve sigorta davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir. Sigorta hukukunun içinde yer alan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bunlarla birlikte bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı konusunda avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız