• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Tapu Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi

Gayrimenkul Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Tapu Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Davaları

Tapu işlemleri gerçekleşirken, ilgililerin bilgileri (isim, kimlik bilgileri ya da tapudaki işlemlerde kullanılan edinme sebebi, yevmiye numarası gibi diğer bilgilerde) tapu kayıtlarına farklı şekilde geçebilmektedir. Farklılıklar, bilgilerde eksiklikler olabileceği gibi fazlalık ya da olandan farklı şekilde geçilmesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

Tapu Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Avukatı

Söz konusu hatalar bazen açıkça fark edilebilen büyük hatalar olabildiği gibi bazen de basit bir harf ya da rakam hatası şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda da tapuda işlem yapacak tapu sahipleri ile diğer ilgililer açısından birtakım sıkıntılar doğabilmekte, gerçekleştirilmek istenen işlem ilgili çalışanlarca yerine getirilememektedir. Zira tapuda gerçekleştirilmek istenen her işlemde bilgilerin sistemdeki ile uyuşması şarttır.

Tapu kayıtlarındaki hata olarak adlandırılan bu farklılıkların varlığı durumunda ilgili kişi öncelikle “tapu kaydının düzeltilmesi davası” açmak durumundadır. Bu davada basit hataların varlığı durumunda dava daha kısa sürede sonuçlandırılabilecek, diğer tür esaslı hatalarda ise yargılama nispeten daha uzun sürecek, sonuca etki eden delillerle (ilgilinin daha önceki tapu işlemleri, tanıklar vs.) hatalar düzeltilecektir.

Bu davalar, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelerde açılmalıdır. Görevli mahkeme dava çekişmesiz yargı işlerinden sayıldığından Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Davayı, taşınmazın maliki ya da ölmesi durumunda mirasçıları açabilmektedir. Ancak devam eden başka bir davadan verilen yetki ile de bu davanın açılabilmesi mümkündür. Bu davanın davalısı ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğü’dür.

Tapu Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve tapu kayıtlarındaki hataların düzeltilmesi davaları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız