• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Şube Nedir, Nasıl Kurulur?

Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu şube kuruluşu ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız şube kuruluşu konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Avukatlarımız şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir. Avukatlarımız anonim şirket kuruluşu, limited şirket kuruluşu, yabancı şirket şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu, serbest bölgede şirket kuruluşu ile şirket kuruluşu işlemlerini A'dan Z'ye yapmaktadırlar. Bunun dışında kuruluş amacı ticari olmayan dernek kuruluşu ve vakıf kuruluşu işlemlerinde de hukuk büromuz faal olarak çalışmaktadır.

Şube Nedir?

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu 9(2) maddesinde “Bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde, kendi başına ticari muamele yapar yerler” olarak tanımlanan şubeler kendi başına ticari işlem yapabilen ve merkez ile benzer faaliyetler ile iştigal eden yapılardır.

Kimler Şube Kurabilir?

Merkezi yurtiçinde ya da yurtdışında olan ticari işletmeler, iktisadi amaçları doğrultusunda Türkiye’de şubelerini kurabilmektedirler. Merkezi Türkiye’de olan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil edilmelidir. Türkiye dışında bulunan ticari işletmeler açısından da kendi ülkelerindeki kanunların ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı yerli işletmeler gibi bulundukları yerin ticaret siciline tescil olunacakları düzenlenmiştir.

Merkezi Türkiye dışında bulunan yabancı şirketin Türkiye’de bulunan şubesi için tam yetkili bir ticari mümessil atanması zorunludur.

Şube Nasıl Kurulur?

Şube açılışları da aynı Limited ve Anonim şirketlerde olduğu gibi Mersis üzerinden yapılan başvuru ile başlamaktadır. Daha sonrasında ise ticari işletmeler ilgili ticaret sicil müdürlüğü tarafından talep edilen harcın yanında talep edilen belgeleri de sunarak başvurularını yapmaktadırlar. Bu belgeler merkezi yurtiçinde ve yurtdışında olan ticari işletmeler açısından değişiklik göstermektedir ancak şirketin türü(Limited Şirket, Anonim Şirket gibi) açısından talep edilen belgelerde farklılık bulunmamaktadır.

Şube nedir, nasıl kurulur?

İrtibat Bürosu ve Şube Karşılaştırması

  • Şubelerin faaliyet süresi ana şirket için belirlenen süre ile sınırlıdır. İrtibat büroları için izin ise başvuru üzerine azami 3(üç) yıl süre ile verilir. Bu süre faaliyet türüne göre en fazla 5-10 yıl için uzatılabilir
  • Şubelerin bulundukları yerin ticaret siciline tescilleri zorunludur. İrtibat bürolarının ise ticaret siciline tescil ve ilanı gerekmemektedir
  • Şubeler kendi başlarına gelir getirici ticari faaliyette bulunabilirlerken irtibat büroları ticari faaliyette bulunamamaktadırlar
  • Şubelerin kurumlar ve katma değer vergisi mükellefiyetleri bulunurken irtibat büroları bakımından böyle bir mükellefiyet mevcut değildir

Şube Kuruluşu için Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve şube kuruluşu avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız