• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Soyisim Değişikliği Davası

Şahsın Hukuku
Soyisim Değişikliği Davası avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu soyisim değişikliği davası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız soyisim değişikliği davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

İsim Soyisim Değişikliği Davası

Soyisim, kişilerin sicillerindeki en önemli bilgilerdendir. Bu bilginin değiştirilmesi, yasal belgelerde de karışıklığa neden olabileceğinden oldukça önemlidir. Kişilerin soyisimleri babalarından gelmektedir. Soyismin değişikliği için farklı nedenler söz konusu olabilir. Örnek olarak toplum tarafından yadırganacak şekilde alay edilebilecek bir soyisme sahip olan bir kişi ya da babası yüz kızartıcı bir suç işleyen kişi soyismini değiştirmek isteyebilecektir. Bu tarz durumlarda artık kişinin o soyismini taşıması kendisi bakımından çekilmez hale gelebilecektir.

Bu durumdaki kişiler, öncelikle talebini gerekçelendirmeli, haklı bir nedeninin bulunduğunu uygun bir şekilde ifade etmeli ve mahkemeye başvurmalıdır. Soyisim değişikliği ancak bu şekilde söz konusu olur.

Dava, ilgilinin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılır, zira ilgili dava kişi halini etkileyen bir davadır. Davanın asliye hukuk mahkemesinde açılmaması durumunda dava görevsizlik nedeniyle reddedilecektir. Dava, Cumhuriyet savcısı, nüfus başmemuru ya da nüfus memuru da katılarak görülür.

Davada haklı neden (gerekçe) esas kriterdir. Bu gerekçe her türlü delille ispat edilebilir. Uygulamada ispat olarak resmi belgeler, resmi kayıt örnekleri ve tanıklar delil olarak kullanılmaktadır. Örneğin, bulunduğu yerde o kişinin soyadı nedeniyle alay konusu olduğu, tanıklar vasıtasıyla ispat edilebilir. Kabul edilen davaya ait karar kesinleştikten sonra ilgili kurumlara gönderilir.

Söz konusu değişikliğin ancak dava yoluyla olabileceği yukarıda belirtilmişti. Bu bağlamda mahkeme tarafından daha önceki içtihatlar ile kabul edilen “haklı nedenler” özetle şu şekildedir;

  • Alay edilebilir şekilde farklı bir soyadına sahip olma,
  • Kötü bir anlama karşılık gelen soyadına sahip olma,
  • Soyadının toplum tarafından sağlanan itibarı sarsabilir nitelikte olması,
  • Terör, milli değerlere aykırılık gibi nedenlerle o soyadının olumsuz sonuçlar doğurabilmesi.

Yukarıda sayılan nedenler sınırlı sayıda değildir. Haklı neden, her olayın durumuna göre tespit edilmelidir.

Soyisim Değişikliği Davası ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve soyisim değişikliği davası ile ilgili olarak avukatlarımıza info@akkashukuk.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız