• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigorta Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir sorusu ile sıklıkla karşılaşmaktadır. Avukatlarımız trafik kazasında sigorta şirketinin sorumluluğu konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigorta sözleşmeleri, sigorta ilişkisi içerisindeki her iki tarafa (sigorta ettiren ve sigortacı) yükümlülük getiren sözleşmelerdir. Dolayısıyla sigorta sözleşmesinde sigorta ettirenin de bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar:

Prim Ödeme Borcu: Sigorta ettirenin en temel borcu prim ödeme borcudur. Sigortalının ödediği sigorta ücretine prim denmektedir ve bu borç sigorta poliçesinin sigortalıya teslim edildiği anda doğmaktadır. Kanunumuz sigorta ettiren şahıslara prim ödeme borcunu bir defada veya taksitle ödeyebilme imkânı getirmiştir. Ancak taksitle ödenmenin tercih edilmesi halinde ilk taksitin nakden ödenmesi gerekmektedir.

Beyan Yükümlülüğü: Sigorta sözleşmesi yapılırken, sigorta sözleşmesinin konusu (ev, araba, sağlık…) hakkında sigortacıya bir takım bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler sigorta sözleşmesinin şartlarını değiştirebilecek niteliğe sahip bilgilerdir. Örneğin; eve gelebilecek zararlara karşı sigorta yaptırılıyorsa ve evin üzerinde benzin tankeri varsa bunun sigortacıya bildirilmesi gerekmektedir. Zira bu bilgi, sigorta sözleşmesinin içeriğini değiştirecek niteliğe sahip bilgidir. Bu bilgilerin verilmemesi halinde sigortacı; tazminat borcundan kurtulabileceği gibi sözleşmeden cayma hakkına da sahip olabilecektir. Ayrıca bunların sigortacıya sözleşmenin yapılmasından önce ve en geç sözleşmenin yapılması sırasında verilmesi gerekmektedir.

Rizikonun Gerçekleştiğini Bildirme Yükümlülüğü: Sigortalı veya sigorta ettiren rizikonun gerçekleşmesi halinde bunu 5 gün içerisinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Rizikoyu Ağırlaştırmama ve Ağırlaşan Rizikoyu Bildirme Yükümlülüğü: Sigorta ettirenin ve sigortalının rizikoyu ağırlaştırmama yükümlülüğü vardır. Aksi halde sigortacı akdi feshedebilir.

Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü: Sigortalı, riziko kısmen veya tamamen gerçekleştiği takdirde zararı mümkünse önlemek, azaltmak, hafifletmek için çaba göstermek ve tedbir almakla yükümlüdür.

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigortacının Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigorta Tazminatı veya Sigorta Bedelini Ödeme Borcu: Sigortacının en temel borcu rizikonun gerçekleşmesi halinde, Sigorta Tazminatı veya Sigorta Bedelini ödeme borcudur. Riziko gerçekleştiği takdirde sigorta şirketi, meblağ sigortalarında (yaşam sigortası; ölüm, uzuv kaybı…) sigorta bedelini, zarar sigortalarında ise riziko nedeniyle sigortalının maruz kaldığı zararı ödemekle yükümlüdür.

Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü: Sigorta poliçesi, sigortacı tarafından imzalanan ve tarafların hak ve borçlarını gösteren, en önemli ispat vasıtalarından birisidir. Dolayısıyla sözleşme kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren 24 saat içerisinde karşı tarafa verilmelidir.

Sigortacılıkta Tahkim

Sigortacılıkta tahkim 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. Maddesinde düzenlenmiş ve bu madde ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği çatısı altında Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur.

Sigortacılıkta tahkim zorunlu olmayan, isteğe bağlı bir yoldur. Bu yola başvurulabilmesi için; sigortacı kuruluş ile uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığı oluşturan olay ile ilgili olarak sigortacıya gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacı kuruluş da başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermezse Komisyona başvuru için gerekli şartlar oluşmuş olacaktır.

İstanbul'da sigorta avukatı ekibimiz sigorta hukuku ve sigorta davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir. Sigorta hukukunun içinde yer alan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bunlarla birlikte bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Nelerdir Sorusu ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir sorusu ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız