• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Serbest Bölgeler Faaliyet Ruhsatı Müracaatı

Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu şirketler hukuku avukatı kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır. Şirketler hukuku avukatı ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde serbest bölgeler faaliyet ruhsatı müracaatı olarak Türkiye'deki herhangi bir serbest bölgede şirket kuruluşu sürecinde de hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız şirket kuruluşu konusunda sahip oldukları uzmanlık ile, müvekkillerimizin Türkiye'deki şirket kuruluş işlemlerinde en hızlı ve en ekonomik çözümleri sunan çözüm ortağı haline gelmiştir.

Avukatlarımız şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir. Avukatlarımız anonim şirket kuruluşu, limited şirket kuruluşu, yabancı şirket şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu, serbest bölgede şirket kuruluşu ile şirket kuruluşu işlemlerini A'dan Z'ye yapmaktadırlar. Bunun dışında kuruluş amacı ticari olmayan dernek kuruluşu ve vakıf kuruluşu işlemlerinde de hukuk büromuz faal olarak çalışmaktadır.

Serbest Bölgeler Faaliyet Ruhsatı Müracaatında Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

Faaliyetin üretim faaliyeti niteliğinde ve çoğunlukla yurtdışına satışa yönelik olması esastır. Alım-satım faaliyetlerinde de yurtdışına satış esas olup, hammadde, aramalı ve yatırım malları öncelikli olmak üzere yurtiçine satışa da belli oranlarda izin verilebilir.

Müracaat konusu faaliyetin;

 • İnsan sağlığı ve çevre açısından zarar verici mahiyette olmaması
 • Genel Müdürlükçe belirlenecek hassas ürünleri kapsamaması
 • Yurtiçi piyasada yıkıcı ve haksız rekabete ortam sağlayıcı vasıfta olmaması

nitelikleri aranır.

Faaliyetin;

 • Belli kapasitede istihdam yaratacak nitelikte olması
 • Doğrudan yabancı yatırım niteliğinde olması
 • Yeni ve/veya ileri teknoloji içermesi
 • Uluslararası ticareti destekleyecek bir hizmet mahiyetinde olması
 • Serbest bölgedeki sektörel ihtisaslaşma ve kümelenmeyle uyumlu olması

hususları değerlendirme sürecinde dikkate alınır.

Serbest Bölgeler Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu'na linkinden ulaşabilirsiniz.

Serbest bölgede şirket kuruluşu avukatı istanbul

Serbest Bölgeler Faaliyet Ruhsatı Müracaatının Değerlendirilmesi

Genel müdürlükçe yapılan faaliyet ruhsatı müracaatının incelenmesi sonucu Faaliyet Ruhsatı alması uygun görülen firmalar 30 gün içinde; açık alan kiralayacak iseler serbest bölge işletici/kurucu işletici firması ile, hazır işyerlerinden birini kiralayacak iseler bölgede kiralama ruhsatına sahip herhangi bir kuruluş ile kira sözleşmesi yaparlar.

Arazisi özel sektöre ait bazı bölgelerde ise arazi veya işyeri satın almak isteyen faaliyet ruhsatı alması uygun görülen şirketler, yine 30 gün içinde, serbest bölge işletici kuruluşu ile satış sözleşmesi yapmaları gerekmektedir.

İlgili Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmış sözleşmenin bir sureti Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne iletilir. Genel Müdürlükçe verilen süre içerisinde kira/satış sözleşmesi yapanlar adına Faaliyet Ruhsatı düzenlenir.

Yatırımcı Kullanıcılar, Faaliyet Ruhsatını aldıktan sonra, Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, hazırlatmış oldukları inşaat projelerini uygulamak üzere” İnşaat Ruhsatı” alırlar. İnşaat çalışmalarını bitirdikten sonra “İskan Ruhsat” ı alarak ticari faaliyetlerine başlayabilirler.

İşyerinin teminine yönelik sözleşmenin bir örneğinin 30 gün içerisinde gönderilmemesi halinde “Faaliyet Ruhsatı” alma hakkı kaybedilir, dosya işlemden kaldırılır ve müracaat ücreti Serbest Bölgeler Özel Hesabına gelir olarak kaydedilir.

Müracaatın değerlendirilmesi sonucunda “Faaliyet Ruhsatı” verilmesi uygun bulunmayanlara bu durum yazılı olarak bildirilir ve yatırılan müracaat ücreti iade edilir.

Serbest Bölgeler Faaliyet Ruhsatı Müracaatı Hakkında Avukatımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve serbest bölgeler faaliyet ruhsatı müracaatı hakkında avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız