• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu ve Şartları

Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu şirketler hukuku avukatı kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır. Şirketler hukuku avukatı ekibimiz ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde serbest bölgede şirket kuruluşu avukatı olarak Türkiye'deki herhangi bir serbest bölgede şirket kuruluşu sürecinde de hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız şirket kuruluşu konusunda sahip oldukları uzmanlık ile, müvekkillerimizin Türkiye'deki şirket kuruluş işlemlerinde en hızlı ve en ekonomik çözümleri sunan çözüm ortağı haline gelmiştir.

Avukatlarımız şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar. Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir. Avukatlarımız anonim şirket kuruluşu, limited şirket kuruluşu, yabancı şirket şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu, serbest bölgede şirket kuruluşu ile şirket kuruluşu işlemlerini A'dan Z'ye yapmaktadırlar. Bunun dışında kuruluş amacı ticari olmayan dernek kuruluşu ve vakıf kuruluşu işlemlerinde de hukuk büromuz faal olarak çalışmaktadır.

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunmak İçin Yeni Bir Şirket Kurmak Ya Da Şube Açmak Gerekli Mi?

Merkezi Türkiye’de bulunan ve halen Türkiye’deki ticari faaliyetlerine devam eden şirketler; Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanında, serbest bölgedeki faaliyetler için ayrı muhasebe kaydı tutulmasının ve sermaye ihracının zorunlu olması nedeniyle, serbest bölgedeki faaliyetlerini oluşturacakları “serbest bölge şubesi” aracılığıyla yapmak zorundadır. Şirket Merkezinin ve serbest bölgedeki şubenin faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının birbirinden ayrı tutulması zorunludur.

Yabancı firmalar ise bulundukları ülkedeki Türkiye temsilciliğine kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesini onaylatmak suretiyle şube oluşturarak veya şube oluşturmadan serbest bölgelerde faaliyette bulunabilirler.

Yerli veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin sadece serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere serbest bölge adresli şirket kurmaları da mümkündür.

Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu Ve Şartları

Serbest bölgelerde yerli veya yabancı gerçek veya yabancı tüzel kişiler gerekli prosedürleri sağlayıp faaliyet ruhsatı alarak faaliyette bulunabilirler. Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek tüzel kişiler için yerli veya yabancı sermaye sınırlaması yoktur. Serbest bölgede sağlanan muafiyet ve teşvikler açısından da yerli veya yabancı sermaye ayrımı yapılmaz.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet ruhsatı almak zorundadırlar. Faaliyet ruhsatı almak için Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’ nun doldurmaları, form ile birlikte gerekli belgeleri forma eklemeleri ve faaliyet ruhsatı müracaat ücretini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeler Özel Hesabına yatırılmaları gerekmektedir. (2009/3 sayılı Genelge ’ye göre faaliyet ruhsatı müracaat ücreti, hem kiracı şirketler hem yatırımcı şirketler için 5.000 Amerikan Doları’dır).

Serbest bölgede şirket kuruluşu avukatı istanbul

Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’na eklenmesi gereken belgeler şöyledir:

 • Faaliyet ruhsatı müracaat ücretinin Merkez Bankası’na yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı ve bir fotokopisi
 • Müracaatçı ve serbest bölgede yapacağı faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi
 • imza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri
 • Hâlihazırda kurulmuş bir şirketse, şirketin kuruluş ilanı ile son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ve Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kaydı (Yabancı şirket için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkedeki temsilciğince onaylı örneği)
 • Serbest bölgede kurulacak bir firmaysa, şirket ana sözleşme taslağı
 • Şirkete ilişkin son üç yıllık bilanço ve kar-zarar cetvelleri
 • Müracaatta bulunan tarafından son üç yılda Türkiye’ye getirilen döviz tutarını gösterir belge (varsa)

Serbest Bölge Müdürlüğü, serbest bölgeyi işleten kuruluşun da görüşünü aldıktan sonra, faaliyet ruhsatı başvurusunu kendi görüşüyle birlikte Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirir. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, başvuruyu değerlendirir.

Ülkemizde faaliyetini sürdüren Serbest Bölgelere Türkiye'de Faaliyet Gösteren Serbest Bölgeler linkinden ulaşabilirsiniz.

Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Genel kurul toplantıları yapılması
 • Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Şirket kuruluş ve ana sözleşme hazırlanması
 • Due Dilligence
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Yabancı şirketlerin Türkiye İstanbul şubesi kuruluşu

Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu ve Şartları Hakkında Avukatımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve serbest bölgede şirket kuruluşu ve şartları hakkında avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız