• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Riskli Yapının Tespiti

Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu riskli yapı davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız riskli yapı davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Riskli Yapının Tespiti

Riskli yapı, riskli alan içinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayalı olarak tespit edilen yapıyı ifade etmektedir.

Riskli yapıyı tespit etme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bakanlık tarafından yetkilendirilen Üniversiteler ve Bakanlık tarafından lisanslandırılan özel firma ve kuruluşlara aittir. Uygulamada ise riskli yapı tespitini ağırlıklı olarak, Bakanlıkça lisanslandırılan özel firmalar tarafından yapıldığı görülmektedir.

Riskli yapı müracaatını;

  • Binadaki kat maliklerinden herhangi biri tarafından,
  • Arsa üzerindeki binanın, arsa sahibinden başkasına ait olması ve bu hususun tapuda belirtilmiş olması halinde, tapu kütüğünde lehine şerh bulunan bina sahibi
  • Yapı üzerinde çeşitli nedenlerle kat mülkiyeti kurulmamışsa arsa vasıflı gayrimenkulde bulunan binanın maliki
  • Apartman dairesinde hissesi bulunan veya müşterek mülkiyet niteliğindeki arsa üzerinde bulunan binadaki pay sahiplerinin riskli yapı müracaatı hakkına sahip olup olmadığı kanunda belirtilmemiştir. Ancak, kamu düzenini ilgilendiren kentsel dönüşüm uygulamasında, riskli yapı niteliğindeki apartman dairesinde cüzi bir hissesi bulunan hak sahibinin dahi riskli yapı müracaatı yapabilir. Kadı ki, riskli yapı tespitini Bakanlık kendiliğinden dahi yapma hakkına sahiptir

Söz konusu bu müracaatlar yetkilendirilmiş, Belediyeler, Üniversiteler, Yapı Denetim Kuruluşlarına ve diğer özel firmalara yapılabilir.

Riskli Yapının Tespiti

Riskli Yapının Tespiti Ve Tapu Kütüğüne İşlenmesi

Riskli yapı tespiti masrafları yapı malikleri tarafından karşılanacaktır. Bu durumda riskli yapı tespit masraflarının müracaat eden malik tarafından karşılanacağı öngörülmektedir. Bu masraf, kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde sarf edilen bir gider olmadığından apartmandaki diğer daire sahiplerinden istenemeyecektir.

Riskli yapı tespiti müracaatı için Tapu Belgesi ve başvurucunun kimlik fotokopisi yeterli olacaktır. Başvuru vekâleten yapılacaksa vekâletnamede 6306 yasaya göre riskli yapı müracaatı yapma yetkisi olması gerekmektedir.

Riskli yapı müracaatında vatandaşların mimarı proje gibi belgeleri ibraz etmesi zorunlu değildir. Riskli yapı incelemesi yapmaya yetkili özel firma ve diğer kuruluşlar ilgili

Tapu ve belediyelerde gayrimenkule ilişkin proje ve belgeleri talep etme hakkına sahip olduğundan söz konusu belgeler ihtiyaç duyulduğu takdirde firmanın yetkili personeli tarafından ilgili resmi kurumlardan istenerek yerinde incelenecektir.

Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespiti yapan kurum veya özel firma tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir. Müdürlük tarafından yapılan incelemede herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde ilgili Tapu Müdürlüğü’ne bildirimde bulunularak tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Riskli Yapı Şerhi” işlenir.

Tapu Müdürlüğü riskli yapı şerhini tapu kütüğüne işledikten sonra, tapuda kayıtlı tüm aynı ve şahsi hak sahiplerine tebligat yoluyla bildirimde bulunmak zorundadır. Riskli Yapı Tespit Raporuna karşı maliklerin itiraz hakları vardır.

Riskli Yapının Tespiti ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve kentsel dönüşüm avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız