• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Riskli Yapının Güçlendirilmesi

Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu riskli yapı davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız riskli yapı davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Riskli Yapının Güçlendirilmesi

Riskli yapının usulüne uygun şekilde güçlendirilmesi halinde, depreme karşı koruma sağlayacağı açıktır. Bu durumda amaç deprem riskine karşı korunmak ise binanın yıkılması yerine güçlendirilmesi daha pratik bir yol olarak değerlendirilebilecektir.

Yıkımın önüne geçmek amacıyla güçlendirme yapılabilmesi için;

  • Öncelikle binanın güçlendirme işlemine uygun olup olmadığının teknik olarak tespit edilmesi gerekmektedir.
  • Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince güçlendirme kararı kat maliklerinin beşte dördünün çoğunluğu ile alınır.
  • Kat malikleri tarafından alınan güçlendirme kararı sonrasında güçlendirme projesi yaptırılarak ilgili belediyeden güçlendirme ruhsatı alınması gerekmektedir.
  • Güçlendirme projesinin yıkım için maliklere verilen 90 günlük süre içerisinde alınması gerekmektedir.
  • Güçlendirme giderleri arsa payları oranında kat maliklerince karşılanacaktır.
Riskli Yapının Güçlendirilmesi

Riskli Yapı Nasıl Güçlendirilir

Yıkım kararına karşı, güçlendirme raporu dayanak yapılarak İdare Mahkemesinde iptal davası açıldığı takdirde Mahkemenin yıkım kararının yürütmesini durdurma kararı verme ihtimali vardır.

Konusunda uzman ve deneyim sahibi bir firma ile yükümlülüklerin açıkça belirtildiği ve süreye bağlandığı bir sözleşme yapılması esastır. Yıkılıp yeniden yapılan binalarda müteahhit payı nedeniyle çoğu yerde dairelerin yarı yarıya küçüldüğü görülmektedir. Güçlendirme sayesinde hak sahipleri mevcut daireleri koruyarak depreme dayanıklı hale getirmektedirler.

Güçlendirme işlemi kentsel dönüşüm yasası kapsamında bir faaliyet olduğundan Çevre Şehircilik Bakanlığınca güçlendirme projeleri kapsamında alınacak kredilere faiz desteği verilmektedir.

Riskli Yapının Güçlendirilmesi ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve kentsel dönüşüm avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız