• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Riskli Yapı Sürecini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu

Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu riskli yapı davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız riskli yapı davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Riskli Yapı Sürecini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu Var Mıdır?

Riskli yapı tespitinin geri dönülmez sonuçları söz konusudur. Haklarının verilmediğini düşünen, bina çoğunluğu tarafından dışlanan ve yeni projede hakkaniyete uygun olmayan teklifler sunulan mağdur vatandaşlar olduğu da şüphesizdir. Riskli yapı sürecinin hukuka aykırı yöntemlerle engellenmesi mümkün değildir. Riskli yapı tespitini, tahliye ve yıkım işlemlerini, değerleme çalışmalarını hukuka aykırı olarak engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulacağı 6306 Sayılı Kanunda yer almaktadır.

Bununla birlikte mağdur olduğunu düşünen hak sahiplerinin 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan tüm işlemlere karşı, hukuki müracaat hakları saklı olup, işleyen tüm süreçlerde ve kamu kurumları tarafından konuya ilişkin alınan her türlü kararlara karşı yargı yolu açıktır. Ancak, bu noktada başvurulması gereken yargı yollarının doğru belirlenmesi önem arz etmektedir.

Riskli Yapı Sürecini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu

Riskli Yapının Tespiti Ve Tapu Kütüğüne İşlenmesi

Riskli yapı tespiti masrafları yapı malikleri tarafından karşılanacaktır. Bu durumda riskli yapı tespit masraflarının müracaat eden malik tarafından karşılanacağı öngörülmektedir. Bu masraf, kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde sarf edilen bir gider olmadığından apartmandaki diğer daire sahiplerinden istenemeyecektir.

Riskli yapı tespiti müracaatı için Tapu Belgesi ve başvurucunun kimlik fotokopisi yeterli olacaktır. Başvuru vekâleten yapılacaksa vekâletnamede 6306 yasaya göre riskli yapı müracaatı yapma yetkisi olması gerekmektedir.

Riskli yapı müracaatında vatandaşların mimarı proje gibi belgeleri ibraz etmesi zorunlu değildir. Riskli yapı incelemesi yapmaya yetkili özel firma ve diğer kuruluşlar ilgili

Tapu ve belediyelerde gayrimenkule ilişkin proje ve belgeleri talep etme hakkına sahip olduğundan söz konusu belgeler ihtiyaç duyulduğu takdirde firmanın yetkili personeli tarafından ilgili resmi kurumlardan istenerek yerinde incelenecektir.

Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespiti yapan kurum veya özel firma tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir. Müdürlük tarafından yapılan incelemede herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde ilgili Tapu Müdürlüğü’ne bildirimde bulunularak tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Riskli Yapı Şerhi” işlenir.

Tapu Müdürlüğü riskli yapı şerhini tapu kütüğüne işledikten sonra, tapuda kayıtlı tüm aynı ve şahsi hak sahiplerine tebligat yoluyla bildirimde bulunmak zorundadır. Riskli Yapı Tespit Raporuna karşı maliklerin itiraz hakları vardır.

Riskli Yapı Sürecini Engelleyenlerin Cezai Sorumluluğu ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve kentsel dönüşüm avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız