• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Riskli Yapı Nedir?

Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu riskli yapı davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız riskli yapı davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, uzun yıllardır çarpık kentleşme sonucunda plansız ve programsız büyüyen kentlerin daha planlı hale getirilerek yeniden inşa edilmesi, şehirleri yaşanılır bir vaziyete sokarak sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek sağlanmasını ve en önemlisi deprem, sel, toprak kayması gibi afetler nedeniyle oluşabilecek büyük yıkımların etkisinden kurtarmak için yapılan bir dönüşümdür. Bu dönüşüm kapsamında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik ile işlemler yürütülmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca; kamuoyundaki adı kentsel dönüşüm yasası olan ve özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerdeki çarpık kentleşmenin önlenmesi, yapıların planlı ve düzenli bir hale getirilmesi sonucunda, ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem, sel vb. afetlerden kaynaklı oluşabilecek büyük yıkımların önlenmesi hedeflenmiştir.

Riskli Yapı Nedir?

Hangi Binalar Riskli Yapı Statüsüne Girer

Yukarıda bahsedilen riskli yapı statüsüne bir arsa üzerinde yer alan çatılı olarak yapılmış her türlü yapı girmektedir. Öyle ki, yapının sadece kat mülkiyetine bağlı olanlar değil, kat irtifakı kurulmuş ancak kat mülkiyetine geçmemiş yapılar, yapı olarak kayıtlı olmasına rağmen tapuda arsa statüsünde bulunan her türlü yapı, fabrika, tesis, konut, vb. girmektedir.

Riskli Yapı Tespitini Kimler Yaptırabilir

Taşınmazın riskli yapı tespiti yapının malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından yaptırılabilecektir. Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Yapının birden çok maliki bulunsa dahi, söz konusu tespit tek bir malik tarafından yaptırılabilecektir. Tespitin tek bir malik tarafından yaptırılması halinde masraflar o malike ait olur.

Binasının veya maliki olduğu taşınmazının riskli yapı olduğunu düşünen her kat maliki, binadan karot alınması Yapı Denetim firmaları aracılığı ile sağladıktan sonra, tapu belgesi, kimlik belgesi, güncel tapu durum belgesi ile birlikte başvuru dilekçesini ilgili idareye vererek riskli yapı tespiti için başvurusunu yapabilecektir.

Bununla birlikte riskli yapı tespiti için yapının riskli olduğu konusunda kuvvetli düşünce idarece ve bakanlık tarafından oluştuğu durumlarda, süre verilerek Belediye’den de riskli yapı tespiti yapması talep edilebilmektedir.

Riskli Yapı Tespiti ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve kentsel dönüşüm avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız