• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Gayrimenkul Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ortaklığın giderilmesi davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ortaklığın giderilmesi davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları Nasıl Açılır?

Kişilerin paylı mülkiyet ya da elbirliği ile mülkiyetine tabi taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar üzerindeki ortaklığın sona erdirilmesine ilişkin dava hukukumuzda ortaklığın giderilmesi davası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişiler, birlikte malik oldukları haklar bakımından ortaklıklarını aralarında imzalayacakları sözleşme ile sona erdirebilecekken bunun mümkün olmadığı durumlarda, ortaklardan birinin mahkemeye başvurarak taraflar arasındaki paydaşlığı sona erdirilmesini talep etmesi sonucu kişisel mülkiyete geçilmesini sağlayan dava türüdür.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ortaklığın giderilmesi davaları taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir ve görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkeme’sidir. Ortaklığın giderilmesi davası, davaya konu edilecek taşınır, taşınmaz veya hakkın ortağı herkese karşı açılacaktır. Bu davalarda zorunlu dava arkadaşlığı söz konusu olup, davayı tüm ortaklara birden açmak zorunluluk teşkil etmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları Avukatı

Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Sonucu Nedir?

Ortaklardan bir veya birkaçının diğer ortaklara açacağı dava sonucunda Mahkeme tarafından pay miktarı ve paydaş adedini göz önünde bulundurmak suretiyle ortaklığı aynen taksim yoluyla karar verecek olup, bunun mümkün olmadığı dava konusu bakımından ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilecektir.

Açılan davada hâkim öncelikli olarak taşınmazın aynen taksimi suretiyle ortaklığın giderilmesini gözetecek, bunun mümkün olmaması durumunda ortaklığın satış sureti ile giderilmesini hüküm altına alacaktır. Taşınmazın tüm özelliklerini, niteliğini, vasfını, imar durumunu ve malik sayısını göz önünde bulundurarak yapılan tespitte, taşınmazın ortaklar arasında herkesin kişisel olarak hak sahibi olacağı biçimde taksim edilmesi mümkün olmadığı hallerde ortaklık satış yoluyla sonlandırılacaktır.

Satış yolu ile ortaklığın giderilmesine karar verilmesi durumunda ise, dava konusu taşınır, taşınmaz veya haklar satış memurluğu veya icra dairesi vasıtasıyla satıldıktan sonra satış bedelinin paydaşlar arsında payları oranında dağıtılması sonucu ortaklık sona erecektir. Satış işlemi açık arttırma usulünce yapılacak olup, paydaşlar oybirliği ile satışın kendileri arasında yapılmasını talep etmedikleri sürece açık arttırma herkese açık olarak gerçekleştirilecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve ortaklığın giderilmesi davaları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız