• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Kimler Yoksulluk Nafakası Alamaz

Boşanma Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu yoksulluk nafakası davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız yoksulluk nafakası davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Kimler Yoksulluk Nafakası Alamaz

Yoksulluk Nafakası Alınması Şartları

Yoksulluk nafakası, boşanma davası görülürken yahut boşanma sonrasında açılacak nafaka davası ile boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş tarafından talep edilen bir nafaka türüdür. Boşanma davalarında en önemli hususlardan olan kusur, yoksulluk nafakasında da oldukça önem taşımaktadır. Zira hâkim değerlendirme yaparken, eşlerin kusurlarını dikkate alır ve yoksulluk nafakası talep eden eşin az kusurlu olmasını arar. Diğer bir deyişle, yoksulluk nafakasına karar verilmesi için talepte bulunan eşin diğer eşe oranla ağır kusurlu olmaması gerekir. Hâkim ayrıca mali güçleri de değerlendirecek ve tüm bu incelemeler sonucu şartlar mevcutsa yoksulluk nafakasına hükmedecektir.

Yoksulluk nafakası konusunda en önemli hususlardan biri de şudur ki nafaka talep eden eş, bazı hallerde az kusurlu ve hatta kusursuz olsa dahi yoksulluk nafakasından yararlanamaz. Kanun koyucu bu halleri sınırlı sayıda düzenlememiştir fakat Türk Medeni Kanunu hükümleri, Yargıtay kararları ve doktrinsel görüşler doğrultusunda aşağıdaki halleri sayılabiliriz.

TMK 175 hükmü doğrultusunda ağır kusurlu olan eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Yine aynı madde gereği, boşanma sonucu yoksulluğa düşmeyen eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmeyeceği söylenebilir. Kusur ve mali güce dair bu hususları hakim değerlendirecektir.

TMK 176 hükmü doğrultusunda yoksulluk nafakası alan eş, sonradan yeni bir evlilik yapar yahut evlenmeksizin fiili olarak bir başkasıyla birlikte yaşamaya başlarsa yoksulluk nafakası alamaz; alıyorsa dahi evlenme halinde kendiliğinden, fiili birliktelik halinde ise mahkeme kararıyla ortadan kalkar. Yine aynı madde kapsamında nafaka alacaklısı eşin, yoksulluğunun ortadan kalkması yahut haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde yoksulluk nafakası alamayacağı söylenebilir.

Maaşı, emekli aylığı, kira geliri gibi kendine ait geliri olan; taşınır yahut taşınmaz malları, parasal birikimi olan; kendi fiilleri doğrultusunda yoksulluğa düşen; işinden kendi iradesiyle ayrılan ve fakat yoksulluğa düşmeyen; mesleği, çalışacak becerisi olsa dahi çalışmaktan kaçınan; kumar, bahis gibi alışkanlıkları olan eş, yoksulluk nafakası alamaz.

Yoksulluk Nafakası Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve yoksulluk nafakası davaları ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız