• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

İşveren Vekili İşe İade Davası Açabilir mi?

İş Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu işe iade davaları ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız iş hukuku davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

İşveren Vekili İşe İade Davası Açabilir mi

İşe iade davası, adından da anlaşılabileceği üzere işten çıkarılan işçinin tekrar işe girebilmek için işverene açtığı bir dava olup ön şartları şunlardır:

 • İşyerinde an az 30 işçinin çalışıyor olması
 • İşten çıkarılan işçinin işyerinde en az 6 ay kıdeminin olması
 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması

Yukarıdaki duruma uyan bir işçiyi işten çıkarmak isteyen işveren, geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Aksi takdirde dava açan işçinin işe iadesine karar verilebilir.

Bütün işçiler işe iade davası açabilir mi?

Üstte belirtilen şartları taşıyan işçiler bu davayı elbette açabilirler. Ancak bunun bir istisnası vardır. İş Kanununun 18 inci maddesine göre; işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ile yardımcıları ve işyerinin bütününü sevk / idare eden ve işçi işe alma, işten çıkarma yetkisi olan işveren vekilleri işe iade davası açamaz.

İşveren vekili kimdir?

İş Kanununun 2 nci maddesine göre; işveren adına hareket etme yetkisi olan ve işin, işyerinin veya işletmenin yönetiminde görev almış olan kişilere işveren vekili denir. Bu konuda mevcut Yargıtay kararlarına göre işveren vekilinin şu özelliklerde olması gerekir:

 • Kullanılan genel müdür ya da genel müdür yardımcısı gibi unvanlar, bu unvanlara sahip olanları, sırf bu nedenle işe iade kapsamı dışında bırakamazlar.
 • Kişinin görev tanımına bakılmalı ve ona temsil yetkisi verilip verilmediği ile işletmenin bütününü yönetip yönetmediği araştırılmalıdır.
 • İşletmenin bütününü sevk etme yetkisi olanlar otomatikman iş güvencesi dışında kalır.
 • İşyerinin bütününü sev etme yetkisi olanlar ise ancak işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahipse iş güvencesi dışında kalır.
İşveren Vekili İşe İade Davası Açabilir mi?

Durumu örneklerle somutlaştıralım. Örneğin bir banka şube müdürü, işyerini sevk ve idare etmekle yükümlüdür ancak işe alma ve işten çıkarma yetkisi yoktur. Bu halde iş güvencesi kapsamı dışına çıkarılamaz.

Ya da işçiyi işten çıkarma ya da onu işa alma yetkisi olan bir insan kaynakları müdürü, işyerinin ya işletmenin sevk ve idaresini gerçekleştirmediğinden iş güvencesi kapsamı dışına çıkarılamaz. Ama örneği bir şirketin genel müdürü, aynı zamanda işçileri işe alma ve işten çıkarma yetkilerine de sahipse iş güvencesinden faydalanamaz ve işe iade davası açamaz.

Düz mantıkla bakılıp da işveren vekilinin işe iade davası açma hakkı olmadığı söylenirse yanlış bir kanaat belirtilmiş olur. İşveren vekili olduğu düşünülen kişinin yetkileri ve görevleri incelenmeden böyle bir kanaate varılamaz. Ama sonuç olarak aşağıda belirtilen işveren vekilleri iş güvencesi kapsamında değildir ve işe iade davası açamazlar:

 • İşletmenin bütününü sevk ve idare etme yetkisine sahip olan işveren vekili (Bir bankanın Türkiye Genel Müdürü, bir inşaat firmasının CEO’su gibi)
 • İşyerinin bütününü sevk ve idare etme yetkisinin yanında bir de işçi işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip olan işveren vekili (Bir giyim mağazası şubesinin yöneticiliğini yaptığı halde kendisine bir de işçi alma / çıkarma yetkisi verilen müdür)

Bunlar dışında, aşağıdakiler ise işe iade davası açabilir:

 • İşyerini yöneten ama işçi alma ve işten çıkarma yetkisi olmayan işveren vekilleri (Banka şube müdürü, market şubesi müdürü, fast food restoranı müdürü gibi)
 • İşçi çıkarma ve işçi alma yetkisine sahip olan ama işyeri sevk ve idare etmeyen üst düzey çalışanlar (İnsan kaynakları müdürü, muhasebe müdür, personel müdürü gibi)

İstanbul İş Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler. İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş hukukuna ilişkin düzenlemelerin asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir. Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu … gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar daha özel nitelikli kanunlar olup, bu kanunların alanına giren uyuşmazlığın bulunması durumunda ilgili kanunun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bazı hallerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun da uygulanması söz konusu olmaktadır.

İşveren Vekili İşe İade Davası Açabilir mi ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve iş hukuku avukatı için avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız