• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

İştirak Nafakası Davası

Boşanma Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu iştirak nafakası davası ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız iştirak nafakası davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

İştirak Nafakası Davası Hangi Hallerde Açılır?

Evlilik birliği sırasında müşterek çocuğun eğitim, sağlık, barınma vb. her tür ihtiyacının giderilmesi anne ile babaya yüklenmiştir ve boşanma sonrası da bu yükümlülük devam eder. Yani, kendisine çocuğun velayeti bırakılmayan anne ya da babanın, çocuğun bakım masraflarına katılma yükümlülüğü sona ermez; TMK 182/2 c.2’ye göre bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

İştirak Nafakası Davası

İştirak Nafakası Davası Avukatı

Boşanma davası görülürken talep edilebilecek olan iştirak nafakası, boşanma gerçekleştikten sonra da herhangi bir süreye tabi olmaksızın –fakat çocuk ergin oluncaya dek- talep edilebilir. Boşanma davası devam ederken istenmemiş olması sonradan istenmesine engel olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; iştirak nafakası ile korunan, çocuğun yani küçüğün hakkıdır ve kamu düzeninden doğan bu hususu hâkim re’sen gözeterek iştirak nafakasına hükmedebilir. Dolayısıyla bu nafaka türünde talep zorunluluğu yoktur. Boşanma davası görülürken talep olmasa dahi hâkim gerekli değerlendirmeleri yapar ve olayın şartları gerektiriyor ise re’sen iştirak nafakasına hükmeder. Hakimin burada geniş bir takdir yetkisi vardır.

Kararın kesinleşmesi ile işlemeye başlayan iştirak nafakası kural olarak çocuk ergin oluncaya yani 18 yaşına dek devam eder; bu tarihte çocuğun eğitimi devam ediyor ise eğitim tamamlanana dek ödenir. Sonrasında ise kendiliğinde kalkar. Ergin olan çocuğun nafaka ihtiyacı devam ediyor ise (bu tarihten sonra velayet de ortadan kalkacağı için) bizzat kendisi yardım nafakası talebinde bulunabilir.

Ödenecek nafaka miktarı belirlenirken nafakayı ödeyecek eş ile velayet sahibi diğer eşin mali güçleri çocuğun ihtiyaçları gözetilerek ayrı ayrı değerlendirilir. Velayet kendisine bırakılmayan eşin mali gücü yoksa iştirak nafakasına hükmedilemez.

İştirak Nafakası Davası ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve iştirak nafakası davası ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız