• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası Talep Edilebilir mi?

Boşanma Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası Talep Edilebilir mi?

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası Nasıl Talep Edilebilir?

Anlaşmalı boşanmada, protokolde belirlenen hususlar kapsamında karar verilir ve sonrasında ek talepte bulunulamaz fakat iştirak nafakası bunun istisnalarındandır. Boşanma sonrasında şartların değişmesi halinde ilgilisi talepte bulunarak iştirak nafakası talep edebilir ve bunu dava konusu yapabilir.

Yargıtay’ın bu hususa dair emsal niteliğindeki bazı kararlarında şu ifadeler yer almaktadır;

“TMK’nın 182/2. maddesine göre boşanma veya ayrılık vukuunda velayet kendisine verilmeyen eş, küçük çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Bu husus kamu düzenine dair olup, tarafların iradesine tabi kılınmamıştır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanmayla iştirak nafakası istenilmemiş olsa bile sonradan bu istem gündeme getirilebilir.” (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E.2011/9705 K.2011/16085 T.20.10.2011)

“Bu husus kamu düzenine ilişkin olup tarafların iradesine tabi kılınmamıştır. Dolayısı ile anlaşmalı boşanma ile iştirak nafakası istenmemiş olsa bile sonradan bu istem gündeme getirilebilir.” (YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E.2003/12252 K.2003/12220 T.14.10.2003)

Anlaşmalı boşanma sonrasında iştirak nafakası istenip istenemeyeceği hususunda farklı görüşler olsa da Yargıtay’ın benimsediği bu istikrarlı görüşe göre küçüğün yararı kamu düzeninden kabul edilerek üstün tutulmalıdır. İştirak nafakası, anlaşmalı boşanma tarafları olan anne ve babanın değil, çocuğun yararına getirilen bir düzenlemedir ve burada çocuğun yararı üstün tutulmalıdır. Bu nedenle, protokolde yer almayan iştirak nafakasından karşılıklı olarak feragat edildiği sonucuna varmak küçüğün haklarına ve dolayısıyla kamu düzenine aykırı olacaktır; anlaşmalı boşanma sonrasında da iştirak nafakası talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İştirak Nafakası ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve anlaşmalı boşanmadan sonra iştirak nafakası ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız