İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu anlaşmalı boşanma davası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Boşanma avukatlarımız anlaşmalı boşanma davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.  Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Avukatı - İstanbul Boşanma Avukatları

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL (    ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI : ADINIZ SOYADINIZ (TC Kimlik No: ….)

ADRES:

DAVALI : EŞİNİZİN ADI SOYADI (TC Kimlik No: ….)

ADRES:

DAVA KONUSU :Boşanma (Anlaşmalı)

AÇIKLAMALAR

  1. Taraflar … tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten …. tarihinde doğan … isimli müşterek çocukları (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).
  2. Uzun süredir aralarında ruhen ve fikren uyumsuzluk çıkmış, bir arada yaşama için gösterilen çabalar (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).
  3. Boşanmanın fer’i hükmü olarak davalı ile yaptığımız protokolü de (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ).

H. NEDENLER :MK., HMUK., sair ilgili mevzuat.

DELİLLER :Nufüs kaydı, tanık, vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davamızın kabulü ile (DETAYLAR İÇİN LÜTFEN HUKUK BÜROMUZU ARAYINIZ) saygıyla arz ve talep ederim. …/…/2018

DAVACI ASİL                       DAVALI ASİL

Anlaşmalı Boşanma Davası ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve İstanbul boşanma avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.