• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

İDARE HUKUKU AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu idare hukuku avukatı kadrosu devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflarda, idare hukuku avukatı olarak müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimiz arasında özellikle; idari cezalar, idari işlemlerin iptali ve idarenin verdiği zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin danışmanlık vermek ve açılacak tazminat davalarında müvekkillerimizi temsil etmek yer alır.

Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin idare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması en önemli önceliğimizdir.

Avukatlarımız devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız otoritelerin yaptıkları işlemlere karşı idari başvurularda bulunur ve bu başvurular için gerekli takibi yaparlar. İdari başvurumuzun arzu edilen şekilde neticelenmemesi durumunda, idare mahkemeleri nezdinde iptalini talep ederek davanın takibini ve sonuçlandırılmasını gerçekleştiririz.

Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibini yerine getirmekteyiz. Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat davalarında müvekkillerimizin haklarını koruyoruz. Vergisel düzenlemelerdeki değişiklikler nedeniyle devlet ve mükellef arasında oluşan vergi uyuşmazlıklarını çözmek için müvekkillerimize danışmanlık ve dava avukatlık hizmeti vermekteyiz.

AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Değişen devlet modeli anlayışıyla, gelişimini hızla sürdürmekte olup, idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları da, İdari yargı yoluyla ancak çözümlenebilir. İdari davalar, İdare Mahkemesinde ve Vergi Mahkemesinde ya da Danıştay” da açılır. Bulunduğunuz yerdeki İdare ya da Vergi Mahkemesine başvurarak, dava dilekçenizi verebilirsiniz. Eğer açacağınız dava, Danıştay”ın yetki alanına giriyorsa, dilekçenizi İdare Mahkemesi ya da Vergi Mahkemesi başkanlıklarına, yoksa Asliye Hukuk Hâkimliklerine vermeniz gerekmektedir.

İdare Hukuku Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

  1. İdareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması
  2. İdari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve yürütülmesi
  3. İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılması
  4. Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların takibi
  5. Uzlaşma işlemlerinin takibi
Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

İdare Hukuku Avukatımızdan;

istanbul idare hukuku avukatı

"İdare gerçekleştirmesi gereken hizmeti geç, kötü veya hiç yerine getirmezse, İdarenin kusur sorumluluğu doğar. Bazı durumlarda, hiçbir kusuru olmasa da idare ortaya çıkan zararlardan sorumlu olur. Buna da idarenin kusursuz sorumluluğu denir. Kamu görevlisinin görevini yerine getirirken uğradığı zarar, bir hizmetin ifa edilmesi sırasında hizmetin doğası gereği üçüncü kişilere verilen zarar, oluşan bu sorumluluğa örnektir."

"İdare hukuku hem çok geniş bir hukuk dalı hem de çok ayrıntılı bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmak ciddi anlamda emek ve tecrübeyi gerektirmektedir. Çünkü idare hukuku pek çok alt dalı da kapsamaktadır. Dolayısıyla sadece idari örgütler ve bunların işleyişleri ile örgütün çalışanları hakkında bilgi sahibi olmak, bu hukuk dalında başarılı olmak adına yeterli olmayacaktır."

İdare Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve idare hukuku avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız